De AVG kreeg enorm veel aandacht in de aanloop naar de AVG-D-Day, 25 mei 2018. Mede of voornamelijk aangejaagd door juristen, AVG bangmakerij en de media. Dat levert een ietwat vreemd plaatje op wanneer je kijkt naar de ‘interesse’ in AVG / GDPR via Google Trends. Het onderstaande plaatje laat het volume in zoekopdrachten zien in Nederland naar AVG, GDPR en Wbp.

Voor zover het Ć¼berhaupt mogelijk is hier conclusies aan te verbinden: er is korte tijd heel veel aandacht voor privacywetgeving geweest. Voor een groot gedeelte is deze aandacht weer weg. Er zijn ongetwijfeld veel bedrijven geweest die actief met de wetgeving zijn geweest voor en even na 25 mei, maar de meerderheid lijkt hier verder geen verhoogde aandacht meer aan te schenken. Het aantal bedrijven dat hier nog wel aandacht voor heeft is echter veel hoger dan dat de aandacht was ten aanzien van de Wbp. Ik vermoed dat veel bedrijven 25 mei als deadline voor een project hebben gezien; of ze zich daarmee in de vingers gaan snijden omdat er daarmee geen sprake is van juiste toepassing van die AVG en het adequaat voeren van een privacybeleid zal de (nabije) toekomst uitwijzen.