Zo verkrijg je geldige toestemming voor tracking cookies

De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukte vorige week dat zogenoemde cookiewalls niet zijn toegestaan volgens hun interpretatie. Toevallig of niet ook onze eerdere interpretatie. Maar cookiewalls zijn niet de enige foutieve implementaties voor het verkrijgen van toestemming voor tracking cookies. Veel websites die geen dwingende cookiewall gebruiken, doen het alsnog fout. Hieronder vind je een overzicht van

Meer lezen

Veel meer redenen waarom uitgevers niet voldoen aan de AVG met tracking cookies

De grootste uitgevers in Nederland voldoen niet aan de AVG. Doordat zij het accepteren van tracking cookies verplichten alvorens de website(s) bezocht kunnen worden wordt geen geldige toestemming verkregen. Er is op dat moment geen sprake van vrije toestemming. Dat lichtte ik toe in het artikel ‘Grootste uitgevers in Nederland overtreden grootschalig privacywetgeving‘ en werd

Meer lezen

Update over cookiewalls nieuwsmedia

Enkele weken geleden legde ik uit hoe uitgevers van websites de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden door het toepassen van een zogenaamde ‘cookiewall’. Door gebruikers te verplichten tracking cookies te accepteren om een website te mogen gebruiken of bezoeken is er geen sprake van vrije toestemming en daardoor wordt geen geldige toestemming verkregen.

Grootste uitgevers in Nederland overtreden grootschalig privacywetgeving

Veel websites, waaronder de drukst bezochte websites van uitgevers in Nederland, handelen in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wijze waarop zij toestemming vragen voor het gebruik van zogenaamde tracking cookies is niet in lijn met de AVG en zienswijze van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de noodzakelijke toestemming van miljoenen

Meer lezen

Aandacht voor privacywetgeving weer genormaliseerd (volgens Google)

De AVG kreeg enorm veel aandacht in de aanloop naar de AVG-D-Day, 25 mei 2018. Mede of voornamelijk aangejaagd door juristen, AVG bangmakerij en de media. Dat levert een ietwat vreemd plaatje op wanneer je kijkt naar de ‘interesse’ in AVG / GDPR via Google Trends. Het onderstaande plaatje laat het volume in zoekopdrachten zien

Meer lezen

Privacy by design in het sollicitatieproces leidt tot anoniemer solliciteren

Onderscheid maken op basis van ras, leeftijd of geslacht is verboden en toch gebeurt het onbewust en bewust vaak. Op de arbeidsmarkt vindt ook discriminatie plaats; sollicitanten met een migratieachtergrond maken minder kans op een baan (net als ‘ouderen’ en vrouwen). Een onderzoekje laat wederom zien dat die discriminatie plaatsvindt, puur op basis van naam.

Meer lezen

Beheerder Facebook pagina is (mede)verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitgesproken dat de beheerder van een fanpagina op Facebook samen met Facebook verantwoordelijk is voor gegevensverwerking van bezoekers aan de pagina. Zo is te lezen in het persbericht. Daarmee neemt het Hof een duidelijk standpunt in over de verantwoordelijkheid van bedrijven die social media services inzetten.

Meer lezen

AVG: Toestemming als grondslag voor werkgevers onder vergrootglas

De artikel-29 werkgroep haar richtlijn voor toestemming (consent) gepubliceerd die begrippen uit de AVG / GDPR verduidelijken. De richtlijn staat nog open voor consultatie en is hier te bekijken.  Algemeen wordt de lat voor het verkrijgen van geldige toestemming hoger gelegd dan de huidige wetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Algemeen een must-read voor wie

Meer lezen