AVG: Toestemming als grondslag voor werkgevers onder vergrootglas

De artikel-29 werkgroep haar richtlijn voor toestemming (consent) gepubliceerd die begrippen uit de AVG / GDPR verduidelijken. De richtlijn staat nog open voor consultatie en is hier te bekijken.  Algemeen wordt de lat voor het verkrijgen van geldige toestemming hoger gelegd dan de huidige wetgeving onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Algemeen een must-read voor wie toestemming als grondslag wil hanteren voor de verwerking van persoonsgegevens, maar specifiek een onderdeel lijkt in de opinie benadrukt te worden: het verkrijgen van toestemming als publieke organisatie of werkgever.

De artikel-29 werkgroep benadrukt in de richtlijn dat het verkrijgen van toestemming als grondslag in principe niet mogelijk is voor publieke organisaties en werkgevers. Het is niet uitgesloten dat toestemming als grondslag kan dienen voor gegevensverwerking, maar de richtlijn stelt dat werkgevers en publieke organisaties zich waarschijnlijk tot één van de andere 5 grondslagen moet wenden voor een geldige grondslag.