Veel meer redenen waarom uitgevers niet voldoen aan de AVG met tracking cookies

De grootste uitgevers in Nederland voldoen niet aan de AVG. Doordat zij het accepteren van tracking cookies verplichten alvorens de website(s) bezocht kunnen worden wordt geen geldige toestemming verkregen. Er is op dat moment geen sprake van vrije toestemming. Dat lichtte ik toe in het artikel ‘Grootste uitgevers in Nederland overtreden grootschalig privacywetgeving‘ en werd bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De vereiste van vrije toestemming is niet de enige vereiste voor toestemming waar niet aan voldaan wordt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is toestemming een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van mijn wens dat mijn persoonsgegevens verwerkt gaan worden.

In het geval van de cookiewalls van de uitgevers geef ik al geen vrije of ondubbelzinnige toestemming. Maar ook aan de vereisten ‘specifiek’ en ‘geinformeerd’ lijkt niet voldaan te worden.

Update over cookiewalls nieuwsmedia

Enkele weken geleden legde ik uit hoe uitgevers van websites de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden door het toepassen van een zogenaamde ‘cookiewall’. Door gebruikers te verplichten tracking cookies te accepteren om een website te mogen gebruiken of bezoeken is er geen sprake van vrije toestemming en daardoor wordt geen geldige toestemming verkregen.

RTL nieuws, dat zelf achter een cookiewall schuilt, pikte mijn verhaal op en deed navraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het artikel ‘Onderzoek naar dwingende ‘cookiewalls’ nieuwsmedia‘ lijkt de Autoriteit minder stellig te zijn dan op haar website en in haar telefonische antwoorden op mijn vragen. Tegenover RTL nieuws zegt de privacyautoriteit dat dit mogelijk in strijd is met de wet.

Volgens de AP is het ‘zeer de vraag’ of deze manier van toestemming verkrijgen ‘binnen de eisen van de privacywet past’. “Mensen moeten een vrije keuze hebben en hun toestemming kunnen weigeren zonder nadelige gevolgen”

“Het feit dat er geen toegang gegeven wordt tot een website zou uitgelegd kunnen worden als een manier van toestemming geven die niet aan de eisen voldoet.”

De AP zegt op dit moment met de Europese privacyautoriteiten in overleg te zijn om een gezamenlijk standpunt te vormen over deze cookiewalls.