Stichting Werken in Gelderland is een samenwerkingsverband van meer dan 90 Gelderse overheidswerkgevers.

De Stichting opereert in een complexe omgeving binnen de overheid als tussenschakel tussen software leveranciers en werkgevers. De vereisten vanuit de privacywetgeving (AVG) zijn voor de Stichting en werkgevers van groot belang om te stroomlijnen als publieke organisaties.

Privacyzaken adviseert en ondersteunt Stichting Werken in Gelderland door invoering van risicobeheersing, privacy- en informatiebeveiligingsbeleid en overeenkomsten met de Gelderse werkgevers.

Privacyzaken vervult tevens de (uitbestede) functie van Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer).