Onderscheid maken op basis van ras, leeftijd of geslacht is verboden en toch gebeurt het onbewust en bewust vaak. Op de arbeidsmarkt vindt ook discriminatie plaats; sollicitanten met een migratieachtergrond maken minder kans op een baan (net als ‘ouderen’ en vrouwen). Een onderzoekje laat wederom zien dat die discriminatie plaatsvindt, puur op basis van naam. Een sollicitatiemail van sollicitanten met een niet-Nederlandse naam wordt minder vaak geopend, het cv wordt minder vaak bekeken en hij wordt minder vaak uitgenodigd voor een vervolg.

Dit is interessant. Voor- en achternaam wordt vaak als gewoon persoonsgegeven gezien, terwijl een naam kan duiden op etniciteit of etnische afkomst en geloof (Mohammed bijvoorbeeld) en daardoor een bijzonder persoonsgegeven zou kunnen zijn. Net zoals bij beeldmateriaal het geval is.

Over foto en video is al de nodige discussie, rechtspraak en interpretatie door de Autoriteit Persoonsgegevens geweest. Iedere foto (van een persoon) en dus ook video bevat bijzondere persoonsgegevens. Een strikte interpretatie van de wet is echter bepaald niet praktisch gebleken. De autoriteit stelde daarom dat camerabeelden van een persoon niet als bijzonder persoonsgegeven beschouwt wordt als:

  • het doeleinde van de verwerking niet gericht is op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens dan wel op het onderscheid maken op grond van een bijzonder persoonsgegeven
  • het voor de verantwoordelijke redelijkerwijs niet voorzienbaar is dat de verwerking zal leiden tot het maken van onderscheid op grond van een bijzonder persoonsgegeven,
  • en de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens onvermijdelijk is bij die verwerking.

Wat nu als je dit doortrekt naar de naam van een persoon binnen het doel ‘selectie voor een vacature’?

  • Het doeleinde van de verwerking is het onderscheid maken op basis van opleiding en ervaring; dit is (als het goed is niet) niet gericht op het onderscheid maken op grond van etniciteit.
  • Het is voor werkgevers redelijkerwijs wel voorzienbaar dat de verwerking van de naam zal leiden tot het maken van onderscheid. Zie dit en andere onderzoeken.
  • De verwerking van de naam is niet onvermijdelijk bij de verwerking. De naam kan altijd later gevraagd worden, bijvoorbeeld wanneer men besluit iemand uit te nodigen voor een gesprek.

De laatste twee punten zijn in deze belangrijk. Er is geen echte noodzaak om bij solliciteren naar naam te vragen (of geslacht of geboortedatum/leeftijd) en het is voorzienbaar dat het verwerken van de naam (of geslacht of leeftijd) leidt tot het maken van onderscheid.

Wanneer je daar als werkgever de AVG op loslaat dan zou je vanuit de principes van dataminimalisatie en gegevensbescherming by design en default in de eerste fase(n) van de selectie niet vragen naar de naam (en geslacht en leeftijd). Een sollicitatieformulier vraagt dan alleen contactgegevens uit (e-mailadres / telefoonnummer) en het cv (opleidingen en werkervaring). En doe je als werkgever een extra stapje dan adviseer je om deze gegevens ook niet in het cv (of emailadres) op te nemen.

Bijkomend voordeel is dat wanneer je zelflerende algoritmes gaat toepassen in je cv selectie, deze gegevens ook niet door de machines gebruikt zullen worden als discriminerende factor.

Wellicht heb je in een moeilijke arbeidsmarkt zomaar ineens 15% meer geschikte kandidaten die nu nog onbewust weggeselecteerd worden door vooroordelen door simpelweg niet te vragen naar gegevens die niet noodzakelijk zijn.