Veel meer redenen waarom uitgevers niet voldoen aan de AVG met tracking cookies

De grootste uitgevers in Nederland voldoen niet aan de AVG. Doordat zij het accepteren van tracking cookies verplichten alvorens de website(s) bezocht kunnen worden wordt geen geldige toestemming verkregen. Er is op dat moment geen sprake van vrije toestemming. Dat lichtte ik toe in het artikel ‘Grootste uitgevers in Nederland overtreden grootschalig privacywetgeving‘ en werd bevestigd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De vereiste van vrije toestemming is niet de enige vereiste voor toestemming waar niet aan voldaan wordt. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is toestemming een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van mijn wens dat mijn persoonsgegevens verwerkt gaan worden.

In het geval van de cookiewalls van de uitgevers geef ik al geen vrije of ondubbelzinnige toestemming. Maar ook aan de vereisten ‘specifiek’ en ‘geinformeerd’ lijkt niet voldaan te worden.