Enkele weken geleden legde ik uit hoe uitgevers van websites de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden door het toepassen van een zogenaamde ‘cookiewall’. Door gebruikers te verplichten tracking cookies te accepteren om een website te mogen gebruiken of bezoeken is er geen sprake van vrije toestemming en daardoor wordt geen geldige toestemming verkregen.

RTL nieuws, dat zelf achter een cookiewall schuilt, pikte mijn verhaal op en deed navraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het artikel ‘Onderzoek naar dwingende ‘cookiewalls’ nieuwsmedia‘ lijkt de Autoriteit minder stellig te zijn dan op haar website en in haar telefonische antwoorden op mijn vragen. Tegenover RTL nieuws zegt de privacyautoriteit dat dit mogelijk in strijd is met de wet.

Volgens de AP is het ‘zeer de vraag’ of deze manier van toestemming verkrijgen ‘binnen de eisen van de privacywet past’. “Mensen moeten een vrije keuze hebben en hun toestemming kunnen weigeren zonder nadelige gevolgen”

“Het feit dat er geen toegang gegeven wordt tot een website zou uitgelegd kunnen worden als een manier van toestemming geven die niet aan de eisen voldoet.”

De AP zegt op dit moment met de Europese privacyautoriteiten in overleg te zijn om een gezamenlijk standpunt te vormen over deze cookiewalls.